ZMIANY W PLANIE LEKCJI

 TP – aktualizacja: 25.10.2020 godz. 19:30

26 października 2020 r. (poniedziałek)


UWAGA!!!
19.10-06.11.2020 – nauka zdalna na MS Teams wg planu z dnia 05.10.2020

Klasy lub grupy, które powinny mieć lekcje z nauczycielami nieobecnymi (patrz poniżej), tych zajęć nie mają!

1 AP
1 TAP
1 TBP
1 TCP
1 TRP
1 TEP
2 AP
2 A
2 TAP
2 TBP
2 TIA
2 TIB
2 TIC
2 TRP
2 TR
2 TEP
2 TE praktyka zawodowa: 19.10-16.11.2020
2 BP
2 BS
3 A
3 TIA
3 TIB praktyka zawodowa: 19.10-16.11.2020
3 TIC
3 TE
3 BS
4 A
4 TIA
4 TIB
4 TOR
4 TE
Zajęcia
międzyoddziałowe
Zajęcia
indywidualne
NAUCZYCIELE
NIEOBECNI
p. Kopera (22-30.10), p. Kopterska (05-30.10), p. Mrzygłód (26.10), p. Okowicka (26-28.10), p. Augustyniak