ZMIANY W PLANIE LEKCJI

TP

17.12.2018 – poniedziałek

UWAGA! W tygodniu przedświątecznym pozostaje dotychczasowy plan lekcji z uwzględnieniem poniższych zmian

PLAN ZAJĘĆ W WARSZTATACH SZKOLNYCH – plik PDF
1 A gr. 1 przychodzi na 4 l.
6 l. cała klasa j. angielski p. Bierzyńska s. 21
1 TIA
1 TIB 2 l. cała klasa j. niemiecki p. Hinc
1 TIC
1 TE na 3 l. (matematyka p. Bandysik była 11.12)
1 BS zastępstwo za p. Kubanka – p. Wojtkowiak
2 A 4 l. UA p. Drobinski s. G24 (za wtorek 18.12)
5 l. EUA p. Drobinski (za środę 19.12)
8 l. gr. 2 j. angielski p. Okowicka
po 8 l. do domu
2 TIA
2 TIB
2 TOR
2 TE 5 l. materiałoznawstwo p. Stępień s. 30 (za czwartek 20.12)
2 BS 4 l. cała klasa rysunek p. Stępień
po 6 l. do domu
3 A
3 TIA gr. 1 przychodzi na 2 l.
po 5 l. do domu
3 TIB
3 TIC
3 TOR cała klasa podczas 6 l. badania w gabinecie pielęgniarki – op. p. Monasterski
3 TE 3 l. cała klasa j. niemiecki p. Żyburtowicz-Zelig
4 A po 5 l. do domu
4 TIA przychodzi na 3 l.
3, 4 l. cała klasa j. angielski p. Bierzyńska s. 13
gr. 1 po 6 l. do domu
4 TIB 4 l. cała klasa j. niemiecki p. Żyburtowicz-Zelig
4 TOR po 6 l. do domu
4 TE po 4 l. do domu
Zajęcia
międzyoddziałowe
Zajęcia
indywidualne
NAUCZYCIELE
NIEOBECNI
p. Gręźlikowska, p. Kowalczyk, p. Kubanek, p. Ostapko-Kobus, p. Wiktorowski