ZMIANY W PLANIE LEKCJI

Zmiany
z E-Dziennika
aktualizacja • autor: RT / data: 02.12.2022 / godzina: 09:15
Zmiany archiwalne

piątek – 02.12.2022 r.

PRÓBNY OBOWIĄZKOWY EGZAMIN ZAWODOWY – sala: 5, 6, 14, 15
1,2,3,4 lekcja – przygotowania do uruchomienia systemu ASE
5 lekcja – EGZAMIN PRÓBNY CKE/OKE Z NOWYM ASE

1 AP przychodzi na 2 l. (1 l. – nauczyciele przygotowują serwer i komputery na egzamin zawodowy)
1 BP 5 l. – cała klasa POM_EIE p. Wiktorowski J.21
1 TAP przychodzi na 5 l.
1 TBP 4 l. – j. angielski (w wyniku zajęć z Pedagogiem w klasie 1 TEP) p. Okowicka W.15
5 l. – zmiana sali na W.28 (geografia p. Sondej)
po 6 l. do domu
1 TCP przychodzi na 2 l. (1 l. – nauczyciele przygotowują serwer i komputery na egzamin zawodowy)
po 4 l. do domu
1 TRP przychodzi na 3 l.
4 l. – gr.2 matematyka (dodatkowo) p. Pukiewicz W.13
5 l. – cała klasa WPR p. Nadulska W.15
8 l. – j. angielski (dodatkowo) p. Czarnecka W.31
1 TEP 3 l. – gr.2 zajęcia z pedagogiem p. Dybza-Zienowicz W.28
4, 5 l. – Zajęcia integracyjne z Pedagogiem p. Dybza-Zienowicz W.29
po 8 l. do domu (matematyka p. Karoń-Karasińska do odpracowania)
1 BE 6, 7 l. – j. polski (dodatkowo) p. Kowalczyk W.13
po 7 l. do domu
2 AP przychodzi na 3 l.
2 TAP 5 l. – matematyka (dodatkowo) p. Pukiewicz W.13
2 TBP przychodzi na 3 l.
po 6 l. gr.1 do domu
7 l. – gr.2 j. angielski (dodatkowo) p. Bartol J.13
2 TCP przychodzi na 2 l. (1 l. – nauczyciele przygotowują serwer i komputery na egzamin zawodowy)
gr.2 po 6 l. do domu
2 TRP przychodzi na 3 l.
6 l. – gr.1 lekcja biblioteczna p. Nowak J.31
2 TEP przychodzi na 3 l.
5, 6, 7, 8 l. – gr. p. Sołtysiaka dołącza do gr. p. Grabskiego (MMiUE) J.20
5, 6, 7, 8 l. – gr. p. Wasilewskiego dołącza do gr. p. Pietkiewicza (MIE) J_w.5
2 BE 5 l. – j. polski (dodatkowo) p. Kowalczyk W.33
3 AP 5 l. – lekcja biblioteczna p. Nowak J.7
gr.2 po 7 l. do domu
8 l. – gr.1 doradztwo zawodowe p. Kolanowska J.13
3 TAP 4 l. – chemia (dodatkowo) p. Niemiec-Zawadzka W.2
8 l. – fizyka (zamiast 9 lekcji) p. Beer-Żukowicz W.24
3 TBP po 5 l. do domu
3 TCP praktyka zawodowa – od 21.11.2022 do 16.12.2022
3 TRP praktyka zawodowa – od 21.11.2022 do 16.12.2022
3 TEP grupa mająca WF z p. Solecką przychodzi na 2 lekcję
po 5 l. do domu
4 AP
4 A 5 l. – matematyka (dodatkowo) p. Malecka J.33
4 TAP
4 TBP 5 l. – okienko
7 l. – lekcja biblioteczna p. Nowak J.7
4 TIA gr.2 przychodzi na 2 l.
4 TIB 5 l. – gr.2 idzie na egzamin próbny z p. Kamińskim do sali J.5
4 TIC 5 l. – gr.1 doradztwo zawodowe p. Kolanowska J.31
po 8 l. do domu
4 TRP 3 l. – okienko
4 TR 7, 8, 9 l. – cała klasa RKR p. Nadulska J.28
po 9 lekcji do domu
4 TEP po 6 l. do domu
4 TE grupa p. Sołtysiaka przychodzi na 4 l.
4 l. – gr. p. Sołtysiaka dołącza równomiernie do grup: p. Grabskiego (odpowiedzialny za wpisy w E-dzienniku) i p. Pietkiewicza
5, 6, 7, 8 l. – wyjście klasy do Obserwatorium – opieka p. Kraszewska
NAUCZYCIELE
NIEOBECNI
p. Domańska (28.11-02.12), p. Düring (02.12), p. Jachimowska (02-05.12), p. Karoń-Karasińska (02.12), p. Klimowska (30.11-02.12), p. Niemiec (29.11-02.12), ks. Ostrowski (01-02.12), p. Solecka (28.11-02.12), p. Sołtysiak (01-02.12), p. Stanoch (28.11-02.12), p. Szymczak-Horbowy (01-02.12), p. Wasilewski (26.09-05.12), p. Miśkiewicz
1, 2, 3, 4, 5 l. – Obowiązkowy egzamin zawodowy próbny:
p. Stepuk, p. Reterska, p. Cincio, p. Statkiewicz, p. Rydzewski, p. Kamiński, p. Budziński, p. Greszata – sale: 5, 6, 14, 15
—> Harmonogram obowiązkowego egzaminu próbnego:
• sala J.5 • egzamin z 4TIB gr.2 • p. Reterska i p. Kamiński
• sala J.6 • egzamin z 4TIB gr.1 • p. Cincio i p. Rydzewski
• sala J.14 • egzamin z 2TCP gr.1 • p. Statkiewicz i p. Greszata
• sala J.15 • egzamin z 1TAP gr.2 • p. Stepuk i p. Budziński
Zajęcia integracyjne z Pedagogiem:
– piątek 02.12.2022, 4 i 5 l. – klasa 1 TEP – sala W.29 – p. Dybza-Zienowicz
Wyjście do obserwatorium z 4 TE:
– opieka p. Kraszewska od godziny 11:00 do 14:45, tzn.: 5, 6, 7, 8 l.
INFORMACJA DOTYCZĄCA „OKIENEK” Podczas „okienek” uczniowie przebywają na terenie szkoły!
• ul. Jedności – ławki obok automatów przy sali J.4
• ul. Wańkowicza – ławki przy sali gimnastycznej W.4

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Zmiany
z E-Dziennika
aktualizacja • autor: RT / data: 02.12.2022 / godzina: 09:53
Zmiany archiwalne

poniedziałek – 05.12.2022 r.

1 AP
1 BP
1 TAP
1 TBP
1 TCP
1 TRP
1 TEP
1 BE
2 AP
2 TAP
2 TBP
2 TCP
2 TRP 3 l. – gr.2 lekcja biblioteczna p. Nowak J.13A
2 TEP
2 BE
3 AP
3 TAP
3 TBP
3 TCP praktyka zawodowa – od 21.11.2022 do 16.12.2022
3 TRP praktyka zawodowa – od 21.11.2022 do 16.12.2022
3 TEP
4 AP
4 A
4 TAP
4 TBP
4 TIA
4 TIB
4 TIC
4 TRP gr.1 po 4 lekcji do domu
4 TR przychodzi na 10 lekcję
10, 11 l. – cała klasa RKR p. Nadulska J.28
4 TEP grupa p. Wasilewskiego przychodzi na 5 lekcję
5, 6 l. – grupa p. Wasilewskiego dołącza równomiernie do grup: p. Grabskiego (odpowiedzialny za wpisy w E-dzienniku), p. Pietkiewicza i p. Sołtysiaka
4 TE
NAUCZYCIELE
NIEOBECNI
p. Jachimowska (02-05.12), p. Wasilewski (26.09-05.12)
INFORMACJA DOTYCZĄCA „OKIENEK” Podczas „okienek” uczniowie przebywają na terenie szkoły!
• ul. Jedności – ławki obok automatów przy sali J.4
• ul. Wańkowicza – ławki przy sali gimnastycznej W.4