ZMIANY W PLANIE LEKCJI

 

AM – aktualizacja: 29.11.2021 godz. 16.40

30.11.2021 (wtorek)
od wtorku do piątku sala 30 (na Jedności) jest wyłączona z zajęć

1 AP 3 l. matematyka p. Malecka
1 TAP 1 gr. 6 l. s. 5
8,9 l. cała klasa p. Chvyrov s. 4
po 10 l. do domu
1 TBP 1 gr. przychodzi na 3 l.
5 l. matematyka p. Bandysik s. 4
6,7 l. cała klasa p. Chvyrov s. 4
1 TCP 6 l. 1 gr. G33
8 l. j. polski p. Walesiewicz
1 TRP 4 l. matematyka p. Malecka
1 TEP 6 l. JOZ s. 20
1 BP
2 AP ZAMIANA SAL:
1 l. 2 gr. s.4
2l. s. 4
3,4 l. s.33
5 l. s.35
6 l. s.33
7 l. s.35
1 gr. po 7 l. do domu
2 TAP 6 l. matematyka p. Malecka
2 TBP 2 gr. po 4 l. do domu
1 gr. po 5 l. do domu
2 TCP po 6 l. do domu
2 TRP 2 l. j. polski p. Tuszyńska-Buchta
3 l. matematyka p. Malecka
2 TEP informatyka odwołana
3 AP 4 l. historia p. Urbański
3 A PRAKTYKA ZAWODOWA: 22.11.2021-17.12.2021
3 TAP 8 l. 1 gr. s. 5
8 l. 2 gr. s. 14
3 TBP nauka zdalna: 29.11-03.12
1 gr. j. angielski odwołany
7,8 l. odwołane
3 TIA 1 gr. 3,4 l. j. angielski p. Kopterska
1 gr. po 6 l. do domu
2 gr. 7 l. do domu
3 TIB 2 gr. po 7 l. do domu
3 TIC 8 l. 2 gr. s. 6
3 TRP ZAMIANA SAL:
8,9l.  s. 13
3 TR PRAKTYKA ZAWODOWA: 22.11.2021-17.12.2021
3 TEP nauka zdalna: 25.11-02.12
6 l. 2 gr. „okienko”
7,8 l. odwołane
3 TE 3,4 l. cała klasa p. Żyburtowicz-Zelig
3 BSP nauka zdalna: 29.11-03.12
5 l. j. angielski p. Kopterska
koniec zajęć po 9 l. 

3 BS nauka zdalna: 29.11-03.12
4 A 8 l. 1 gr. s. 15
4 TIA przychodzi na 4 l.
4 TIB 2 gr. po 5 l. do domu
4 TIC 3 l. cała klasa JOZ p. Suchomska
4,5 l. SiAI cała klasa p. Pukiewicz
po 5 l. do domu
4 TE 1 gr. po 5 l. do domu
Zajęcia
międzyoddziałowe
NAUCZYCIELE
NIEOBECNI
ks. Ambroziewicz (29.11-03.12), p. Beer-Żukowicz (02.11-03.12), p. Czarnecka (29.11-04.12), p. Karwowska (29-30.11), p. Klimowska (29.11-04.12), p. Kolanowska (17.10-16.12), p. Kowalczyk-jp (26.10-23.12), p. Miszczor-Jobda (29.11-03.12), p. Monasterski (26.11-02.12), p. Nawrocki (15-01.12), p. Nowak (29-30.11), p. Okowicka (26.10-07.12), p. Reterska (29.11-03.12), p. Stanoch (29.11-03.12), p. Wasilewski (27.10-30.11), p. Grabski