ZMIANY W PLANIE LEKCJI

 

TP – aktualizacja: 22.10.2021 godz. 15:40

25.10.2021 (poniedziałek)

UWAGA! Zajęcia w budynku ul. Jedności w ograniczonym zakresie.
Wejście przez dziedziniec od strony warsztatów.

1 AP
1 TAP
1 TBP
1 TCP zajęcia odwołane
1 TRP zajęcia odwołane
1 TEP zajęcia odwołane
1 BP zajęcia odwołane
2 AP
2 TAP zajęcia odwołane
2 TBP zajęcia odwołane
2 TCP zajęcia odwołane
2 TRP
2 TEP zajęcia odwołane
3 AP
3 A
3 TAP PRAKTYKA ZAWODOWA: 18.10.2021 – 16.11.2021
3 TBP
3 TIA zajęcia odwołane
3 TIB
3 TIC
3 TRP zajęcia odwołane
3 TR
3 TEP PRAKTYKA ZAWODOWA: 18.10.2021 – 16.11.2021
3 TE
3 BSP
3 BS
4 A
4 TIA
4 TIB
4 TIC zajęcia odwołane
4 TE
Zajęcia
międzyoddziałowe
Zajęcia
indywidualne
NAUCZYCIELE
NIEOBECNI
p. Dybza-Zienowicz (30.09-25.10), p. Kobiella (11.10-07.11), p. Kolanowska (17.10-12.11), p. Kowalczyk-jp (27.09-25.10), p. Mrzygłód (13.10-11.11), p. Niemiec (20-29.10), p. Wasilewski (28.09-26.10)