ZMIANY W PLANIE LEKCJI

TP – aktualizacja: 13.04.2021 godz. 15:30

14 kwietnia 2021 r. (środa)

 

UWAGA!!!
19.10.2020-16.04.2021 – nauka zdalna na MS Teams

Zajęcia według planu lekcji z 22.02.2021!

Klasy lub grupy, które powinny mieć lekcje z nauczycielami nieobecnymi (patrz poniżej), tych zajęć nie mają!

1 AP
1 TAP
1 TBP
1 TCP
1 TRP
1 TEP
2 AP
2 A
2 TAP
2 TBP
2 TIA
2 TIB
2 TIC
2 TRP
2 TR
2 TEP
2 TE
2 BP
2 BS
3 A
3 TIA
3 TIB
3 TIC
3 TE
3 BS
4 A
4 TIA
4 TIB
4 TOR
4 TE
Zajęcia
międzyoddziałowe
Zajęcia
indywidualne
NAUCZYCIELE
NIEOBECNI