ZMIANY W PLANIE LEKCJI

ED – aktualizacja: 27.05.2022 godz. 15.00

30.05.2022 (poniedziałek)

1 AP
1 TAP
1 TBP
1 TCP
1 TRP
1 TEP
1 BP
2 AP
2 TAP
2 TBP
2 TCP
2 TRP
2 TEP
3 AP
3 A
3 TAP
3 TBP
3 TIA
3 TIB
3 TIC
3 TRP
3 TR
3 TEP
3 TE
3 BSP
3 BS
NAUCZYCIELE
NIEOBECNI
p. Dowiatt (17.05-03.06), p. Kowalczyk-jp (11.05-09.06), p. Kraszewska, p. Miśkiewicz (26.05-03.06)