ZMIANY W PLANIE LEKCJI

TP – aktualizacja: 17.01.2021 godz. 15.30

18 stycznia 2021 r. (poniedziałek)

 

Od poniedziałku 18.01 zmiana planu lekcji!

UWAGA!!!
19.10.2020-29.01.2021 – nauka zdalna na MS Teams

Klasy lub grupy, które powinny mieć lekcje z nauczycielami nieobecnymi (patrz poniżej), tych zajęć nie mają!

1 AP
1 TAP
1 TBP
1 TCP
1 TRP
1 TEP
2 AP
2 A
2 TAP
2 TBP
2 TIA
2 TIB
2 TIC
2 TRP
2 TR
2 TEP
2 TE
2 BP
2 BS
3 A
3 TIA
3 TIB
3 TIC
3 TE
3 BS
4 A
4 TIA egzamin zawodowy (zdaje 31 osób z 32 w klasie)
4 TIB egzamin zawodowy (zdają 23 osoby z 27 w klasie)
4 TOR egzamin zawodowy (zdają 3 osoby z 21 w klasie)
4 TE
Zajęcia
międzyoddziałowe
Zajęcia
indywidualne
NAUCZYCIELE
NIEOBECNI
p. Augustyniak (18-22.01)

EGZAMINY ZAWODOWE
cały dzień: p. Cincio, p. Kaczmaryk, ks. Kuligowski, p. Reterska, p. Statkiewicz, p. Stepuk, p. Traczyk
7.00-9.00: p. Beer-Żukowicz, p. Data, p. Greszata, p. Kolanowska, p. Nadulska, p. Ogińska, p. Okowicka, p. Palczewska-Marcjanik, p. Rydzewski, p. Urbański
7.00-12.00: p. Karwowska, p. Niemiec-Zawadzka, p. Suchomska
7.00-13.00: p. Budziński, p. Kamiński, p. Klimowska, p. Kopterska
11.00-13.00: p. Greszata, p. Rydzewski, p. Trepka, p. Wilk
11.00-16.00: p. Drobinski, p. Jachimowska, p. Niemiec