ZMIANY W PLANIE LEKCJI

 

AM – aktualizacja: 17.01.2022 godz. 20:30

18.01.2022 (wtorek)

Ze względu na egzaminy zawodowe s. 27 ul. Jedności wyłączona z zajęć

1 AP 4 l. j. polski (dodatkowo) p. Szymczak-Horbowy
1 TAP 2 gr. 8,9 l. s. 28
1 gr. 9,10 l. s. 28
1 TBP 1 gr. po 7 l. do domu
1 TCP 3 l. cała klasa j. niemiecki p. Żyburtowicz-Zelig
2 gr. po 6 l. do domu
1 TRP 6 l. matematyka s. G11 (uczniowie czekają na nauczyciela)
po 6 l. do domu
1 TEP
1 BP
2 AP
2 TAP 5 l. lekcja biblioteczna p. Nowak
2 TBP przychodzi na 3 l.
5 l. cała klasa p. Kopterska
8 l. 2 gr. s.25
2 TCP 9 l. cała klasa p. Rydzewski
po 9 l. do domu
zamiana sal: 
1 gr. 4,5 l. s. 20, s. 14 
2 TRP przychodzi na 5 l.
6 l. zajęcia z pedagogiem p. Dybza-Zienowicz
2 TEP 8 l. cała klasa j. niemiecki
po 8 l. do domu
3 AP osoby nie chodzące na religię przychodzą na 4 l.
pozostali po religii czekają na zajęcia
3 A gr. p. Tomiaka i p. Kubanka przychodzi na 5 l.
gr. p. Drobinskiego bez zmian
3 TAP 1 gr. przychodzi na 3 l.
zamiana sal: 
3 l. 1 gr. s. 20 
3 TBP przychodzi na 3 l.
3 TIA
3 TIB
3 TIC 2 gr. po 9 l. do domu
zamiana sal: 
2 gr. 7,8 l. s. 7, s. 14 
1 gr. 9,10 l. s. 28, s.5
3 TRP 1 gr. przychodzi na 3 l.
3-4 l. cała klasa p. Nadulska
3 TR
3 TEP 2 gr. przychodzi na 2 l.
6 l. cała klasa p. Głuch
3 TE
3 BSP
3 BS
4 A
4 TIA
4 TIB
4 TIC po 5 l. do domu
4 TE
Zajęcia
międzyoddziałowe
NAUCZYCIELE
NIEOBECNI
p. Jachimowska (14-20.01), p. Kaczmaryk (18.01), p. Kolanowska (17.10-21.01), p. Kowalczyk-jp (03-28.01), p. Okowicka (26.10-01.02), p. Rajewska (17-18.01), p. Tomiak (10-28.01), p. Beer-Żukowicz, p. Stanoch
Nauczyciele na egzaminach w ZS9 Kierownik Szkolenia Praktycznego: p. Traczyk
Asystenci techniczni: p. Cincio (I zm.), p. Popławski (II zm.), p. Data (III zm.)
Asystenci techniczni-rezerwa: p. Popławski (I zm.), p. Beer-Żukowicz (II zm.), p. Chvyrov (III zm.)
Przewodnicząca/y: p. Monasterski (I zm.), p. Nadulska (II zm.), p. Dowiatt (III zm.)
Rezerwa: p. Niemiec-Zawadzka (I zm.), p. Ogińska (II zm.), p. Palczewska-Marcjanik (III zm.)
Nauczyciele oddelegowani na egzaminy do innych szkół Delegacja do ZS1: p. Kubanek (I zm.)
Rezerwa do ZS1: p. Suchomska (I zm.)