ZMIANY W PLANIE LEKCJI

TP – aktualizacja: 11.10.2019 godz. 17:40

14 października 2019 r. (poniedziałek)
Dzień Edukacji Narodowej – dzień bez zajęć edukacyjnych

1 AP
1 A
1 TAP
1 TBP
1 TIA
1 TIB
1 TIC
1 TRP
1 TR
1 TEP
1 TE
1 BSP
1 BS
2 A
2 TIA
2 TIB
2 TIC
2 TE
2 BS
3 A
3 TIA praktyka zawodowa: 23.09-18.10.2019
3 TIB
3 TOR
3 TE
3 BS
4 A
4 TIA
4 TIB
4 TIC
4 TOR
4 TE
Zajęcia
międzyoddziałowe
Zajęcia
indywidualne
NAUCZYCIELE
NIEOBECNI
p. Ogińska