Czerwiec 2019

<< czerwiec 2019

Dzień Wydarzenie
1
SB
2
ND
3
PN
4
WT
Zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach za II semestr) – klasy I-III
Dzień otwarty szkoły
5
ŚR
6
CZ
7
PT
8
SB
9
ND
10
PN
Wystawienie ocen rocznych w klasach I-III
11
WT
Wyjazd integracyjny (paintball, ognisko) do Kędzierzyna k. Koszalina – kl. 1TIA
12
ŚR
13
CZ
godz. 13.30 – Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I-III
14
PT
15
SB
16
ND
17
PN
18
WT
godz. 8.00 – Rada Pedagogiczna
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część pisemna
19
ŚR
godz. 11.00 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 – mała sala gimnastyczna ZS 1
20
CZ
21
PT
22
SB
23
ND
24
PN
25
WT
26
ŚR
27
CZ
28
PT
29
SB
30
ND