Czerwiec 2019

<< czerwiec 2019

Dzień Wydarzenie
1
SB
2
ND
3
PN
Propozycja ocen rocznych klas I-III
4
WT
Zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach za II semestr) – klasy I-III
Dzień otwarty szkoły
5
ŚR
6
CZ
7
PT
8
SB
9
ND
10
PN
11
WT
12
ŚR
Wystawienie ocen rocznych w klasach I-III
13
CZ
14
PT
15
SB
16
ND
17
PN
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I-III
18
WT
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część pisemna
19
ŚR
20
CZ
21
PT
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019
22
SB
23
ND
24
PN
25
WT
26
ŚR
27
CZ
28
PT
29
SB
30
ND