Czerwiec 2022

<< czerwiec 2022

Dzień Wydarzenie
1
ŚR
Egzaminy zawodowe w sesji letniej – rozpoczęcie
2
CZ
3
PT
4
SB
5
ND
6
PN
7
WT
Przedstawienie propozycji ocen rocznych kl. I-III
Zebrania z rodzicami kl. I-III (Informacja o przewidywanych ocenach rocznych)
Dzień otwarty szkoły kl. I-III
8
ŚR
9
CZ
10
PT
11
SB
12
ND
13
PN
14
WT
15
ŚR
Termin wystawienia ocen rocznych kl. I-III
16
CZ
17
PT
18
SB
19
ND
20
PN
g. 12.00 – Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna kl. I-III ul. Wańkowicza
21
WT
22
ŚR
23
CZ
g. 11.00 – Rada Pedagogiczna ul. Wańkowicza
24
PT
Zakończenie roku szkolnego 2021/2022
25
SB
26
ND
27
PN
Rozpoczęcie ferii letnich
28
WT
Egzaminy zawodowe w sesji letniej – zakończenie
29
ŚR
30
CZ