Grudzień 2018

<< grudzień 2018 >>

Dzień Wydarzenie
1
SB
2
ND
3
PN
Propozycje ocen semestralnych klas I-IV
4
WT
Olimpiada Statystyczna – etap szkolny
Zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach za I semestr) – klasy I-IV
Dzień otwarty szkoły
5
ŚR
6
CZ
Wyjście integracyjne z wychowawcą (kl. 1TIC)
7
PT
8
SB
9
ND
10
PN
11
WT
12
ŚR
Wystawienie ocen za semestr I w klasach IV
13
CZ
Zawody p. Głuch
14
PT
Etap okręgowy olimpiady o promocji zdrowia PCK
Przedstawienie „Ferdydurke” – CK105 (kl. 4TIB, 4TOR, 4TE)
Koniec praktyki zawodowej kl. 3A i 3TOR
Koniec semestru I w klasach IV
15
SB
16
ND
17
PN
Początek semestru II w klasach IV
18
WT
Turniej Mikołajkowy w Siatkówkę
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas IV
19
ŚR
20
CZ
Wyjazd do teatru w Schwedt (Niemcy) (kl. 2TIA i inni)
Konkurs z języka niemieckiego „Weihnachten in Deutschland”
21
PT
Przedświąteczne spotkania integracyjne klas
22
SB
23
ND
24
PN
Początek zimowej przerwy świątecznej
25
WT
26
ŚR
27
CZ
28
PT
29
SB
30
ND
31
PN
Koniec zimowej przerwy świątecznej