Grudzień 2021

<< grudzień 2021 >>

Dzień Wydarzenie
1
ŚR
2
CZ
3
PT
4
SB
5
ND
6
PN
Podsumowanie akcji „Elektronik dla schroniska”
7
WT
Przedstawienie propozycji ocen śródrocznych w kl. IV
Zebrania z rodzicami kl. IV (Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych) – MS Teams
g. 17.00 – szkolenie Rady Pedagogicznej (MS Teams)
8
ŚR
g. 11.00 – etap okręgowy VI edycji Olimpiady Statystycznej
9
CZ
10
PT
11
SB
12
ND
13
PN
14
WT
Warsztaty świąteczne z języka niemieckiego „Weihnachten in Masken” z udziałem przedstawicieli klas trzecich
15
ŚR
Termin wystawienia ocen śródrocznych w kl. IV
16
CZ
17
PT
3A, 3TR – koniec praktyki zawodowej
Zakończenie I półrocza w klasach IV
18
SB
19
ND
20
PN
Zmiana planu
Rozpoczęcie nauki zdalnej
Rozpoczęcie II półrocza w klasach IV
21
WT
g. 16.00 – Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna kl. IV (MS Teams)
22
ŚR
23
CZ
Początek zimowej przerwy świątecznej
24
PT
25
SB
26
ND
27
PN
28
WT
29
ŚR
30
CZ
31
PT
Koniec zimowej przerwy świątecznej