Kwiecień 2023

<< kwiecień 2023 >>

Dzień Wydarzenie
1
SB
2
ND
3
PN
Przedstawienie propozycji ocen rocznych w kl. IV maturalnych
4
WT
Zebrania z rodzicami kl. I-IV (bez maturalnych) – informacja o wynikach nauczania w II półroczu
Zebrania z rodzicami kl. IV maturalnych – informacja o przewidywanych ocenach rocznych
5
ŚR
6
CZ
Początek wiosennej przerwy świątecznej
7
PT
8
SB
9
ND
10
PN
11
WT
Koniec wiosennej przerwy świątecznej
12
ŚR
13
CZ
14
PT
15
SB
16
ND
17
PN
4TRP, 4TEP – początek praktyki zawodowej
18
WT
19
ŚR
Termin wystawienia ocen rocznych w kl. IV maturalnych
20
CZ
21
PT
22
SB
23
ND
24
PN
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna kl. IV maturalnych
25
WT
26
ŚR
27
CZ
28
PT
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – zakończenie klas maturalnych
Uroczyste zakończenie roku szkolnego kl. IV maturalnych
29
SB
30
ND