Listopad 2018

<< listopad 2018 >>

Dzień Wydarzenie
1
CZ
2
PT
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
3
SB
4
ND
5
PN
Tydzień niepodległości – spotkanie z Piłsudczykami – CK105
Piłka nożna chłopców – Licealiada
6
WT
Tydzień niepodległości – film „Dywizjon 303” – CK105
Zebrania z rodzicami (informacja o wynikach nauczania w I semestrze) klas I-IV
Dzień otwarty szkoły
7
ŚR
Tydzień niepodległości – szkolna gra miejska
8
CZ
Tydzień niepodległości – szkolny apel okolicznościowy – CK105
9
PT
Tydzień niepodległości – wystawa w Salonie Historycznym w bunkrze pod hotelem „Gromada” (kl. 1A, 1TIB, 1TIC, 2A, 3TIC, 4A)
Uroczysty apel okolicznościowy w ZS1 (kl. 1TIC, 2TIB, 2TE, 3TE, 4A)
Konferencja naukowa „Historycy koszalińskiego środowiska naukowego w rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości” – CK105 (kl. 2TIA, 2TOR, 3A)
Olimpiada p. Hinc
Turniej w piłce ręcznej chłopców z okazji Dnia Niepodległości
10
SB
11
ND
12
PN
13
WT
XIII edycja Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr 2018” („Senior” – szkoły ponadgimnazjalne)
43 Olimpiada Języka Angielskiego – etap szkolny
Debata oxfordzka dotycząca niepodległości – KBP (kl. 3TIA)
Spotkanie z rzecznikiem praw konsumenta nt. Konsument czyli „król życia” (kl. 1TIB, 1TIC)
Piłka nożna chłopców – Licealiada (finał)
14
ŚR
Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego – Deutschfreund
Wizyta w lokalnym przedsiębiorstwie – agencji reklamowej REPRO nt. „System identyfikacji wizualnej firmy” (kl. 2TIA)
Spotkanie z rzecznikiem praw konsumenta nt. Konsument czyli „król życia” (kl. 1TE, 1TIA, 2TOR, 2TIA)
Wizyta w lokalnym przedsiębiorstwie – KOSPEL S.A. (kl. 2A)
15
CZ
Zawody w pływaniu chłopców – Licealiada
16
PT
Wizyta w lokalnym przedsiębiorstwie – FM BUMAR (kl. 2TE)
Lekcja otwarta – warsztaty nt. „Oryginalny gadżet reklamowy” (kl. 3TOR)
Wykład pana Piotra Szarszewskiego pt. „Humor jako strategia perswazyjna w reklamie” (kl. 2BS, 4TOR)
Koniec praktyki zawodowej kl. 3TIB
17
SB
18
ND
19
PN
Początek praktyki zawodowej kl. 3A i 3TOR
20
WT
Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem – język polski na poziomie podstawowym
„Młodzieży czytanie” – KBP
21
ŚR
Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem – matematyka na poziomie podstawowym
Przedstawienie „Dzieła wszystkie Szekspira” – BTD (kl. 2TIB)
Wyjście integracyjne na kręgle (kl. 1TIA)
22
CZ
Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem – język angielski i język niemiecki na poziomie podstawowym
23
PT
24
SB
25
ND
26
PN
27
WT
Konkurs wiedzy o ZUS – etap szkolny
28
ŚR
Konferencja naukowa „100-lecie polskiej polityki społecznej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę” – PK (kl. 4TOR)
29
CZ
Wyjście do Urzędu Statycznego poświęcone 100-leciu jego funkcjonowania (kl. 2TIA i inni)
30
PT