Maj 2022

<< maj 2022 >>

Dzień Wydarzenie
1
ND
2
PN
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
3
WT
4
ŚR
Matura 2022 – początek egzaminów
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
5
CZ
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (nie dla kl. BS)
6
PT
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (nie dla kl. BS)
7
SB
8
ND
9
PN
Dzień sportu
Zmiana planu
10
WT
11
ŚR
12
CZ
13
PT
14
SB
15
ND
16
PN
Korekta planu
17
WT
18
ŚR
19
CZ
20
PT
Matura 2022 – koniec egzaminów
21
SB
22
ND
23
PN
24
WT
3TIC, 3TRP – koniec praktyki zawodowej
25
ŚR
26
CZ
27
PT
Udział w przedstawieniu „Szalone nożyczki” w BTD w Koszalinie – kl. 1TAP, 3A, 3TEP, 3TR
28
SB
29
ND
30
PN
31
WT