Styczeń 2022

<< styczeń 2022 >>

Dzień Wydarzenie
1
SB
2
ND
3
PN
g. 15.55 – Rada Pedagogiczna dotycząca obowiązujących procedur przeprowadzania egzaminów zawodowych w 2022 r. (MS Teams)
4
WT
Przedstawienie propozycji ocen śródrocznych w kl. I-III
Zebrania z rodzicami kl. I-III (Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych) – MS Teams
5
ŚR
6
CZ
7
PT
Zakończenie nauki zdalnej
8
SB
9
ND
10
PN
Rozpoczęcie sesji zimowej egzaminów zawodowych – cz. praktyczna
Egzamin z kwalifikacji EE.22 i EE.26 (cz. praktyczna)
11
WT
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – część pisemna egzaminu zawodowego
Egzamin z kwalifikacji EE.03, EE.05, EE.08, EE.09, EE.22, EE.26 (cz. teoretyczna)
12
ŚR
13
CZ
Egzamin z kwalifikacji INF.02 (cz. teoretyczna)
14
PT
Egzamin z kwalifikacji INF.02 (cz. teoretyczna)
15
SB
16
ND
17
PN
Egzamin z kwalifikacji INF.02 (cz. praktyczna)
18
WT
Egzamin z kwalifikacji INF.02 (cz. praktyczna)
19
ŚR
Egzamin z kwalifikacji EE.09, INF.02 (cz. praktyczna)
Termin wystawienia ocen śródrocznych w kl. I-III
20
CZ
Egzamin z kwalifikacji INF.02 (cz. praktyczna)
21
PT
Egzamin z kwalifikacji INF.02 (cz. praktyczna)
Zakończenie I półrocza w klasach I-III
22
SB
23
ND
24
PN
Zmiana planu
Rozpoczęcie II półrocza w klasach I-III
Egzamin z kwalifikacji EE.03 (cz. praktyczna)
25
WT
g. 15.00 – Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna kl. I-III (MS Teams)
26
ŚR
Egzamin z kwalifikacji EE.05, EE.08 (cz. praktyczna)
27
CZ
Początek nauki zdalnej
Egzamin z kwalifikacji EE.05 (cz. praktyczna)
Zakończenie sesji zimowej egzaminów zawodowych – cz. praktyczna
28
PT
29
SB
30
ND
31
PN
Początek ferii zimowych