Wrzesień 2018

wrzesień 2018 >>

Dzień Wydarzenie
1
SB
2
ND
3
PN
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
4
WT
5
ŚR
6
CZ
7
PT
8
SB
9
ND
10
PN
11
WT
12
ŚR
13
CZ
Wycieczka integracyjna do Rosnowa – kl. II
14
PT
Wycieczka integracyjna do Rosnowa – kl. I
15
SB
16
ND
17
PN
18
WT
Zebrania z rodzicami (spotkanie organizacyjne) klas I-II
19
ŚR
20
CZ
21
PT
22
SB
23
ND
24
PN
Początek praktyki zawodowej kl. 3TIC
25
WT
Zebrania z rodzicami (spotkanie organizacyjne) klas III
Zebrania z rodzicami (spotkanie organizacyjne, procedury egzaminów zewnętrznych) klas IV
26
ŚR
27
CZ
Zachodniopomorski Festiwal Nauki – PK
28
PT
29
SB
30
ND