Wrzesień 2021

wrzesień 2021 >>

Dzień Wydarzenie
1
ŚR
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 (Jedności – kl. 2, kl. 3BSP+3BS, kl. 4; Wańkowicza – kl. 1, kl. 3 bez 3BSP i 3BS)
g. 11.30 – Rada Pedagogiczna (Wańkowicza)
2
CZ
3
PT
4
SB
5
ND
6
PN
7
WT
Zebrania z rodzicami kl. I-III (Jedności – kl. 2; Wańkowicza – kl. 1, 3)
8
ŚR
9
CZ
10
PT
11
SB
12
ND
13
PN
14
WT
g. 17.00 – Rada Pedagogiczna (Wańkowicza)
15
ŚR
16
CZ
3TBP – początek praktyki zawodowej
17
PT
Wycieczka integracyjna do Gdańska (1TRP-1, 2AP-24, 3TE-2, 4TIA-18, 4TIB-1)
18
SB
19
ND
20
PN
21
WT
g. 17.00 – Zebrania z rodzicami kl. IV – procedury egzaminów maturalnych (Wańkowicza)
22
ŚR
Wycieczka integracyjna do Mielna (1TEP, 2TEP)
23
CZ
Wycieczka zawodoznawcza do Żydowa (3TE-11, 4TE-6)
Wycieczka integracyjno-przyrodoznawcza do Sianowa i Osiek (4A-19)
24
PT
Wyjście integracyjne do kina na film „Żeby nie było śladów” reż. Jan P. Matuszyński (3TR)
25
SB
26
ND
27
PN
Zmiana planu
28
WT
g. 17.00 – Rada Pedagogiczna (Wańkowicza)
29
ŚR
30
CZ
Udział w XX Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki w Politechnice Koszalińskiej na wykładzie Piotra Szarszewskiego „Reklama podprogowa – fakty i mity” (3TRP)
Termin złożenia wstępnej pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022