Czerwiec 2023

<< czerwiec 2023

Dzień Wydarzenie
1
CZ
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – egzaminy zawodowe
Rozpoczęcie sesji letniej egzaminów zawodowych – cz. praktyczna
2
PT
Rozpoczęcie sesji letniej egzaminów zawodowych – cz. teoretyczna
3
SB
4
ND
5
PN
Przedstawienie propozycji ocen rocznych w kl. I-IV
6
WT
Lodowy Dzień Dziecka w Elektroniku – op. p. Hinc
Zebrania z rodzicami kl. I-IV – informacja o przewidywanych ocenach rocznych
7
ŚR
Zakończenie sesji letniej egzaminów zawodowych – cz. teoretyczna
8
CZ
9
PT
10
SB
11
ND
12
PN
13
WT
14
ŚR
Termin wystawienia ocen rocznych w kl. I-IV
15
CZ
16
PT
17
SB
18
ND
Zakończenie sesji letniej egzaminów zawodowych – cz. praktyczna
19
PN
12.00 – Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna kl. I-IV ul. Wańkowicza
20
WT
21
ŚR
22
CZ
23
PT
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023
24
SB
25
ND
26
PN
Rozpoczęcie ferii letnich
27
WT
28
ŚR
29
CZ
30
PT