Kwiecień 2023

<< kwiecień 2023 >>

Dzień Wydarzenie
1
SB
2
ND
3
PN
Przedstawienie propozycji ocen rocznych w kl. IV maturalnych
4
WT
Zebrania z rodzicami kl. I-IV (bez maturalnych) – informacja o wynikach nauczania w II półroczu – ul. Wańkowicza
Zebrania z rodzicami kl. IV maturalnych – informacja o przewidywanych ocenach rocznych – ul. Wańkowicza
5
ŚR
6
CZ
Początek wiosennej przerwy świątecznej
7
PT
8
SB
9
ND
10
PN
11
WT
Koniec wiosennej przerwy świątecznej
12
ŚR
Zmiana planu lekcji
13
CZ
14
PT
15
SB
16
ND
17
PN
4TRP, 4TEP – początek praktyki zawodowej
18
WT
godz. 13.00-16.00 – Dzień otwarty w „Koszalińskim Elektroniku” ul. Jedności
godz. 17.00 – Rada Pedagogiczna ul. Wańkowicza
19
ŚR
Termin wystawienia ocen rocznych w kl. IV maturalnych
20
CZ
21
PT
22
SB
23
ND
24
PN
godz. 7.30 – Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna kl. IV maturalnych cz. 1 ul. Wańkowicza
25
WT
godz. 17.15 – Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna kl. IV maturalnych cz. 2 ul. Wańkowicza
26
ŚR
Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy dla kl. I – sala gimnastyczna ul. Wańkowicza (p. Hinc)
27
CZ
Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy dla kl. I – sala gimnastyczna ul. Wańkowicza (p. Hinc)
28
PT
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – zakończenie klas maturalnych
godz. 10.00 – Uroczyste zakończenie kl. IV maturalnych – Politechnika Koszalińska ul. Śniadeckich
29
SB
30
ND