Styczeń 2023

<< styczeń 2023 >>

Dzień Wydarzenie
1
ND
2
PN
Zmiana planu lekcji
Przedstawienie propozycji ocen śródrocznych w kl. I-IV (bez maturalnych)
3
WT
Zebrania z rodzicami kl. I-IV (bez maturalnych) – informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych – ul. Wańkowicza
4
ŚR
XLIX Olimpiada Wiedzy Technicznej – zawody okręgowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie (p. Drobinski)
5
CZ
6
PT
7
SB
8
ND
9
PN
Korekta planu lekcji
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – egzaminy zawodowe
Rozpoczęcie sesji zimowej egzaminów zawodowych – cz. praktyczna
10
WT
Rozpoczęcie sesji zimowej egzaminów zawodowych – cz. teoretyczna
11
ŚR
12
CZ
Zakończenie sesji zimowej egzaminów zawodowych – cz. teoretyczna
13
PT
Bałtycki Konkurs Języka Angielskiego (p. Bierzyńska, p. Bartol)
14
SB
15
ND
16
PN
4TAP, 3AP – początek praktyki zawodowej
Licealiada – koszykówka chłopców (p. Klimowska)
17
WT
18
ŚR
Termin wystawienia ocen śródrocznych w kl. I-IV (bez maturalnych)
19
CZ
Zajęcia prewencyjne z funkcjonariuszem policji – kl. 1TEP, 1BSP, 3TAP – p. Kopera
Zakończenie sesji zimowej egzaminów zawodowych – cz. praktyczna
20
PT
Obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego – Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta, ul. Wojska Polskiego 66 – kl. 1BP (p. Wiktorowski), 1TCP (p. Żyburtowicz-Zelig), 2TEP (p. Sołtysiak)
g. 16.30 – mecz kontrolny przed Licealiadą w piłce siatkowej dziewcząt, reprezentacja dziewcząt ze szkoły kontra nauczyciele (p. Drobiński, p. Megier, p. Solecka, p. Wiktorowski)
Zakończenie I półrocza w klasach I-IV (bez maturalnych)
21
SB
Rozpoczęcie dni pamięci w Elektroniku – „Niezapomniany – Jan Stawisiński” – obchody rocznicy śmierci Jana Stawisińskiego (p. Miśkiewicz, p. Nadulska, p. Niemiec, p. Nowak, p. Ostapko-Kobus, p. Tuszyńska-Buchta, p. Urbański)
g. 14.30 – spotkanie młodzieży i nauczycieli z górnikami Kopalni „Wujek”, w tym z uczestnikiem pacyfikacji kopalni oraz z przedstawicielem Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności – ul. Jedności J.13
22
ND
Uroczystości miejskie (organizatorzy: Przewodniczący Zarządu Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność” i Prezydent Miasta Koszalina:
g. 10.00 – Msza Święta w Katedrze
g. 11.20 – uroczystości pod obeliskiem Janka Stawisińskiego (udział młodzieży ze sztandarem Szkoły)
g. 12.00 – złożenie kwiatów na grobie
23
PN
Rozpoczęcie II półrocza w klasach I-IV (bez maturalnych)
Prezentacje i panele dyskusyjne na temat piosenek okresu stanu wojennego „Wolność ukryta w piosence”
Żywe lekcje historii „Historie prawdziwe – twarzą w twarz” – spotkania młodzieży z zaproszonymi gośćmi
Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej chłopców (p. Ogińska)
24
WT
Prezentacje i panele dyskusyjne na temat piosenek okresu stanu wojennego „Wolność ukryta w piosence”
Żywe lekcje historii „Historie prawdziwe – twarzą w twarz” – spotkania młodzieży z zaproszonymi gośćmi
g. 14.45 – Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna kl. I-IV (bez maturalnych) – ul. Wańkowicza
25
ŚR
g. 8.00 – udział części młodzieży (460/850) w projekcji filmu „Janek z kopalni „Wujek” – górnik z Koszalina” oraz w spotkaniu z reżyserem i odtwórcą roli głównego bohatera – CK 105
Zakończenie dni pamięci w Elektroniku – „Niezapomniany – Jan Stawisiński” – obchody rocznicy śmierci Jana Stawisińskiego
26
CZ
g. 16.00-17.30 – w każdy czwartek trening siatkarski (dziewczęta, chłopcy) – sala ul. Wańkowicza (p. Megier)
27
PT
Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dzieciom i młodzieży – wyjście do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie – 8 osób z 1TCP (p. Hinc)
Warsztaty muzyczne w ramach projektu ColTura ZWZT – kl. 1TCP i 2TRP
28
SB
29
ND
30
PN
Zmiana planu
Finał Mistrzostw Powiatu w piłce ręcznej chłopców (p. Ogińska)
31
WT
Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dzieciom i młodzieży – wyjście do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie – 8 osób z 1BP i 1TAP (p. Hinc)
g. 17.00 Rada Pedagogiczna – ul. Wańkowicza